Kunstkøbcirkler

Vil et medlem erhverve sig original kunst, er vores kunstkøbscirkler en god mulighed.
Systemet er, at 10-12 medlemmer danner en "cirkel" og enes om, hvilken kunst og hvilke kunstnere, der skal købes af, evt. med bistand fra foreningen. Dernæst lånes der penge i en bank til indkøb af kunstværkerne. I de to år lånet afdrages cirkulerer kunstværkerne en måned to gange hos hver deltager. Når lånet er afdraget får deltagerne et kunstværk til ejendom efter de fastsatte regler i vores vedtægter for kunstcirkler.
I den sidste igangværende cirkel betalte hver 275 kr. pr. måned.

Interesseret i at være med eller høre mere ?
Kontakt bestyrelsen.