Bestyrelsen

Bestyrelsens 8 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling i september med halvdelen hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og forskellige ad hoc poster.

Finn Mikkelsen, formand
Alhøjvænget 31, 4220 Korsør.
tlf: 5837 4061
mobil: 2145 6336
mail: fmik@korsoerkunst.dk

Jens Sejr Jensen, næstformand
Frejasvej 11, 4220 Korsør.
mail: gitte@turbopost.dk
tlf: 5837 6835

Birger Lykke, kasserer
Egersundvej 19, 1.th.
4220 Korsør
tlf: 2720 1948
mail: birger@bjerringfelt.dk

Anne-Marie Aare, sekretær
Lucernevej 5, 4220 Korsør
mail: rie_aare@post.tele.dk

Grete Dommerby, bestyrelsesmedlem
Strandvej 37, 2.
4220 Korsør
mail: dommerbygrete@gmail.com

Lonni Åxman, bestyrelsesmedlem
Kjærsvej 306
4220 Korsør
mail: lonniaax@gmail.com

Revisorer:
Claus Jørgensen
John Dyrby

Suppleanter:
1. Steen Friis-Olsen
2. -

Direkte Repræsentation

-

Kulturrådet i Slagelse Kommune

Indirekte Repræsentation

-

Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (SDK): valgt på årsmødet: Finn Mikkelsen (formand)

-

Det frivillige Kulturelle Samråd: Finn Mikkelsen (kasserer), valgt via SDK