4. Nordiske Grafiktriennale


Bike with a view, Anders Kjellsvik

Korsør Kunstforening viser 3.-30. januar 2008 i Kongegaarden, Korsør, fra Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger en udstilling med nordisk grafik. Udstillingen blev præsenteret første gang i Æglageret i Holbæk i oktober 2007 af Holbæk Kunstforening, hvor også udstillingens 3 priser blev overrakt.

Udstillingen er støttet af Slagelse Kommune og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Kunstforeningen ønsker at udvide og fastholde kendskabet til grafikken som kunstnerisk udtryksform, hvor den grafiske udtryksform har en lang og betydningsfuld historisk tradition i Norden. Derfor vil der ved Grafiktriennalen blive præsenteret nordisk grafik i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. I de senere år er der blevet eksperimenteret meget med at udforske grafikkens kunstneriske potentiale, heri inddragelse ad nye teknologier. For at få dette potentiale tilstrækkeligt belyst har Kunstforeningen rettet blikket udenfor nationale grænser og i 2007 inviteret kunstnere fra det øvrige Skandinavien. Grafiktriennalen er et forsøg på at etablere et 'udstillingsvindue' for en kunstnerisk genre som let kan drukne i mængden af mere publikumsvenlige udtryksformer. Grafikken lever gerne sit eget stille liv, men ved at sætte fokus på den mere eksperimenterende side af grafikken og samtidig holde fast i det sort hvide udtryk bevares kontakten til traditionen. Det er Kunstforeningens opfattelse at netop det nordiske perspektiv i al sin mangfoldighed vil bidrage til en fornyet opmærksomhed på det grafiske udtryk. Udstillingen er efterspurgt i kunstforeninger landet over, og er – i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger - videresolgt til yderligere 10 danske kunstforeninger.

Følgende grafikere udstiller på Grafiktriennalen:

Fra Sverige:
Bianca Maria Barman

Fra Danmark:
Inez Mortensen og Tina Uhrskov

Fra Færøerne:
Hansina Iversen og Toroddur Poulsen

Fra Island:
Johann Ludwig Torfason, Gudmundur Oddur Magnusson og Bjarni H. borarinsson

Fra Finland:
Anni Tellervo Viitaniemi og Kaisa Jussila

Fra Norge:
Anders Kjellesvik og Trond Hugo Haugen

Der bliver udarbejdet og designet specifikt katalog samt plakat i forbindelse med Grafiktriennalen. Argumentationerne for tildelingen af priserne:

1. prisen, som var sponsoreret af Nordea Danmark Fonden, gik til Kaisa Jussila fra Finland. Der er her tale om en koldnålsradering som med karborundumpulver tilsat den sorte farve, giver værket et meget stærkt stofligt udtryk. Kaisa Jussilas værk bærer mystikken over sig og spiller op til et underfundigt feminint univers. Værket rummer eventyret i sig ved tvetydige etniske referencer til den tilslørede arabiske kvinde og den russiske babuska. Man undres, mystikken breder sig, når man fokuserer på hvad hænderne har gang i og hvad med det blå objekt som trækker ud i rummet?

2. prisen, som var sponsoreret Kulturregion Midt- og Vestsjælland, gik til Tina Uhrskov fra Danmark. Med sin sort hvide serie af serigrafier henter hun inspiration i det sociale rum og knytter an til interventionskunstens særlige kendetegn. Æstetikken matcher street-arten og er dermed dagsaktuel – tegnet som emblematisk kommunikator, spiller både på noget kendt og noget fabulerende med sit nærmest dukke teateragtige præg.

3. prisen som var sponsoreret af Inge Schellerup og Vagn Godtfredsen gik til Trond Hugo Haugen fra Norge. Han har med sit værk udfordret traditionen fra konceptkunsten og sat den ind in en ny kontekst, nemlig den virtuelle verden som den bl.a. kommer til udtryk på internettet. Trond Hugo Haugen forholder sig konkret til det strengt grafiske i mediet og dyrker fuldt ud den sort hvide kvalitet som ink-jet printet kan indeholde. Samtidig spiller han på den kontrast der ligger i at gøre billedet til tekst og i bøgerne tekst til billede.

Læs meget om grafik og grafikere på Danske Grafikeres website www.danskegrafikere.dk