Landskaber på tryk


Træsnit af Hans Ludvig Larsen, medlemsgaven 1969.

Januar 2009 udstilling
Motiver fra foreningens samling med forskellige kunstnere.