Vivian Rose og Lars Abrahamsen

VIVIAN ROSE
Er maler, grafiker og billedhugger, født i 1945, uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1963- 70. Hun debuterede i 1967 på Charlottenborgs Forårsudstilling og deltog på Kunstnernes Efterår- sudstilling i 1968 og Kustnernes Påskeudstilling i 1969. Det er siden blevet til rigtig mange udstill- inger såvel separat, som med grupper herunder i 2004 deltagelse i Kongegaardens Sommerudstilling på et tidspunkt, hvor kunstneren også boede i den ene legatbolig i Kongegaarden i Korsør. Et langt begivenhedsrigt liv har sikkert givet inspiration til arbejdet sammen med udlandsophold og rejser. Hun har modtaget utallige stipendier og udmær- kelser bl.a. Dronning Ingrids Romerske Fond.
Vivian Rose var lektor i billedkunst på N.Zahles Gymnasium 1978-94. Hun har arbejdet med mange opgaver indenfor såvel maleri, som grafik og skulptur m.m. Grafisk særtryk til Politiken (1979), maleri til f.eks. Superfoss (1985); Dansk Metalar- bejderforbund (1988), Sankt Annæ Gymnasium, galrelief (1996), Skovserien, bronzeskulptur (2003) v. Skovshoved Hotel samt udsmykning af et tidligere transformatorstation på Langeland (2015). Hun har solgt til bl.a. Statens Kunstfond og Kastrupgaard- samlingen. Det er også blevet til flere illustrationer og plakater bl.a. Kongegaardens årsplakat 2005 og receptkuverter til Korsør og Skælskør Apoteker. Et stort maleri med motiv fra en sommerstrand er af kunstneren foræret til Kunstforeningens Samling og er p.t. udlånt til og ophængt på Tårnborg Skole.
Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, skriver: ”Vivian Rose fordyber sig i naturens verden, bl.a. i strandbilleder og studier af himlens belysninger og skyformationer. Dagliglivet på markedet, ved fisker- molen eller omkring husmandsstedet hører også til de hyppigt tilbagevendende motiver, hvad enten R. har indfanget sceneriet på Langeland, Færøerne el- ler under sydeuropæiske himmelstrøg. Den samme hastigt tegnede skitse kan siden inspirere til et sart oliebillede, en naturalistisk formet bronzeskulptur, en forenklet collage eller et ekspressivt glasmaleri. Hun bearbejder sine iagttagelser til harmoniske kompositioner af farver og figurer, men skaber også værker med mere symbolladet indhold, senest glasrelieffet på Skt. Annæ Gymnasium, der er et af hendes få nonfigurative arbejder”.

LARS ABRAHAMSEN
De store organiske træskulpturer inviterer til berøring og det må de heldigvis. Tavse og værdige står de i rummet, kropsligt tilstedeværende, som store rolige dyr.
Lars Abrahamsen er ofte inspireret af ting indsamlet i naturen. I skulpturen ”Klovnart” er det en Kronhjorteklov, der har været udgangspunkt og ud af en forstørrelses og bearbejdnings-processen vokser den voluminøse træskulpturer frem.
Håndværket er nærværende og håndgribeligt i skulpturerne. Træet er limet sammen af små dele og derefter bearbejdet med høvl, økse og sav.
Hist og her er træet sat sammen med trædyvler, der peger tilbage til en håndværksmæssig tradition indenfor møbelsnedkeri og bådebyggeri, en tradi- tion som Lars Abrahamsen har sine rødder i.
De nænsomt plejede og bearbejde overflader bærer præg af at have været i hænder mange gange. Stofligheden og teksturen er markant. Pigmentet får formen til at træde frem. Voksen patinerer og gør overfladen indbydende. Og med tjæreduften forstærkes associationen til fortidens skibe og havne miljøer.
For eksempel i skulpturen “Disgosse” er inspi- rationen bl.a. hentet fra en norsk klinkbygget jolle, som Lars Abrahamsen har ejet.
Langsommeligheden og omhyggeligheden
i den håndværksmæssige grundighed bliver en vigtig del af skulpturens udtryk. Øjet finder hvile på de store enkle og på en gang tunge elegante former.
En tidsmæssig stilstand og en intens sjælelig fordybelsesproces bliver direkte aflæselig i skulptu- rens fremtræden.
Af kunsthistoriker Dina Rawat