qwerty


Slim Painting 1, Indigo Richards, 2014

Udstilling i Kongegarden
2. til 31. august

Manifest
qwerty er i vores øjne en performancekunst-
ner. Han har med sit liv virkeliggjort den
uundværlige tilfældighed.
qwerty er for os, når alt pludselig, tilsy- neladende tilfældigt hænger sammen og bli- ver betydningsfuldt. Vores forbogstaver er: C M I A P M J F J M. Vi har ingen særlig grund til at kende hinanden endsige arbejde sammen. Vi har tilfældigvis fundet sam-
men via nettet, i sengen, på gaden og ved
kunstudstillinger.
qwerty er navnet der muliggjorde, at man nemt kunne skrive typewriter.
qwerty’s principper er: Medlemmerne delta- ger som udgangspunkt med egne produktioner. Sammenslutningen bekender sig ikke til no- gen politisk eller kunstteoretisk ideologi. Der arbejdes under skiftende rammer. Der arrangeres minimum en udstilling hvert år. www.tifinger.dk

Medlemmer
Morten Tillitz, født 1965, uddannet fra
Det Jyske Kunstakademi og Kunstakademiet i
Kile.
Anders Qvist Nielsen, født 1965, uddan- net fra Det Fynske Kunstakademi og Aarhus Kunstakademi.
Camilla Gaugler, født 1966, uddannet fra bl.a. Aarhus Universitet og Det Fynske Kunstakademi.
Indigo Richards, født 1966, uddannet fra Det Fynske Kunstakademi.
John Krogh, født 1959, uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Glyptotekets Tegneskole.
Mikkel Larris, født 1970, uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Ranum Kunsthøjskole.
Per Kjærsgård, født 1959, uddannet fra Det Fynske Akademi og Aarhus Universitet.
Jens Andersen, født 1970, uddannet fra bl.a. Det Fynske Kunstakademi, Glyptotekets Tegneskole og RUC.